DWM Products

DWM Products is ontwikkelaar en producent van oplossingen tegen bodembederf in de landbouw. Wij bouwen gespecialiseerde 8-wielige onderstellen om te zorgen dat onze klanten óp in plaats van in de bodem rijden. Door meer dan 30 jaar ervaring toe te passen in onze continue productontwikkeling kunnen we een kwaliteitsproduct leveren die zijn geld weer oplevert.   

Na meerdere generaties in de landbouwmechanisatie werkzaam geweest te zijn in Nieuweschoot, is in 2018 besloten om de bedrijfsactiviteiten van Gebr. van der Molen te staken. Nadat Douwe’s broer Siete door medische redenen niet in staat meer was om zijn werkzaamheden uit te voeren was het bedrijf op te veel fronten actief om het beheersbaar te houden.

Douwe en zijn zoon Lucas hebben datzelfde jaar de beslissing genomen om de ontwikkeling en productie van eigen onderstellen en machines voort te zetten in een nieuwe onderneming: DWM Products. Begin 2019 zijn we in Joure gestart met de doorontwikkeling en productie van de DWM productenlijn. 

Missie en visie

DWM Products helpt mee in het behoud en verbeteren van de grondkwaliteit in de landbouw. We doen dit door het bouwen van oplossingen tegen bodembederf. Wij geloven dat positieve lange termijn veranderingen alleen worden opgepakt als het geld oplevert. We willen een productenlijn aanbieden die dat voor onze klanten kan realiseren door het leveren van kwaliteitsproducten, tegen een redelijke prijs met goede service.

In beginsel is DWM Products een echt familiebedrijf. Naast het bedenken en bouwen van mooie producten willen we ook een goede werkgever zijn voor onze werknemers. We zijn trots dat we kunnen zeggen met een team te werken dat écht hart voor de zaak heeft.

Op de lange termijn willen we steeds meer boeren en loonwerkers in staat stellen hun grond te redden van de negatieve effecten van bodembederf. Groene weilanden en grote oogsten is het einddoel. Door de staat en opbrengst van het land te verbeteren kunnen we landbouw interessant houden voor de Nederlandse boer, zodat we onze identiteit als landbouwland niet verliezen.

Historie

In 1926 is Douwe van der Molen in Nieuweschoot een smederij begonnen. In deze tijd waarin mensen al het werk aanpakten wat ze konden uitvoeren werd het al snel een divers bedrijf. Hij maakte veel zaken als hoepen voor houten wielen, hang en sluitwerk en was actief als hoefsmid. Hij heeft ook de start gemaakt in de landbouwmechanisatie rond zijn bedrijf.

Toen de tweede wereldoorlog was afgelopen kwam Hendrik van der Molen ten tonele en heeft de meeste werkzaamheden van zijn vader overgenomen. Hij heeft in die periode uitgebreid naar auto’s, fietsen en installatiewerk naast het bestaande smidswerk.

In de jaren ’80 is de volgende generatie begonnen. Douwe en Siete hebben het stokje overgenomen en zijn sindsdien in Nieuweschoot actief geweest. De werkzaamheden zijn tijdens hun leiderschap teruggebracht naar landbouwmechanisatie, tuin & park, constructie en productie van DWM Tandems.

Na drie generaties ‘van der Molen’ in Nieuweschoot is hier in 2019 de vierde bij gekomen bij de verhuizing naar Joure.