Over ons

DWM Products

DWM Products is ontwikkelaar en producent van oplossingen tegen bodembederf in de landbouw. Wij bouwen gespecialiseerde 8-wielige onderstellen om te zorgen dat onze klanten óp in plaats van in de bodem rijden.

Door meer dan 30 jaar ervaring toe te passen in onze continue productontwikkeling kunnen we een kwaliteitsproduct leveren die zijn geld weer oplevert.   

Na meerdere generaties in de landbouwmechanisatie werkzaam geweest te zijn in Nieuweschoot, is in 2018 besloten om de bedrijfsactiviteiten van Gebr. van der Molen te staken. Nadat Douwe’s broer Siete door medische redenen niet in staat meer was om zijn werkzaamheden uit te voeren was het bedrijf op te veel fronten actief om het beheersbaar te houden.

Douwe en zijn zoon Lucas hebben datzelfde jaar de beslissing genomen om de ontwikkeling en productie van eigen onderstellen en machines voort te zetten in een nieuwe onderneming: DWM Products.

Begin 2019 zijn we in Joure gestart met de doorontwikkeling en productie van de DWM productenlijn. 

Historie

In 1986 kwam een klant bij ons met de vraag of er een manier is om de bodemverdichting en zodebeschadiging op zijn land tegen te gaan. Opdat moment was er geen pasklare oplossing voorhanden en is de ontwikkeling van het eerste DWM Tandem begonnen.

Rechts ziet u een foto van een vroege versie van ons DWM Tandem. Door na elk gebouwd onderstel een verbeterslag door te voeren hebben we een enorm aantal aanpassingen gedaan die hebben geleid tot ons huidige DWM Tandem.